İTTİHAT TERAKKİ VE ELENLER’İN TARİHSEL TOPRAKLARINDAKİ SONU

Anayasal reformlar ve vaadlerle örtüşen 1908 İttihat ve Terakki Cemiyeti darbesinden sonra oluşan siyaseti kısaca şöyle özetlemek mümkün: Hamid’in yerine Osmanlı coğrafyasına daha tehlikeli binlerce İttihat ve Terakki Komitesi mensubu despot türemiş ve devlete el koymuşlardır. Bu bakımdan 1908 bir aldatmacadır. Anayasal reform sözleri sorunu geleceğe yayarak çürütmeye yöneliktir. Jöntürklerin ajandasının…

PONTOS SOYKIRIMI – PONTOS’TAKİ DÜZMECE İSTİKLAL MAHKEMELERİ VE YARGILAMALARI

İstiklal Mahkemelerinin arşivleri halen açılmamıştır. Bu nedenle bu “mahkemeler” hakkında bilgimiz neredeyse yok gibidir. Ancak bazı hatıratlarda; Ahmet Emin Yalman, Zekeriya Sertel, Hüseyin Cahit Yalçın… gibi bu mahkemelerden geçen kişilerin yazdıkları kadar ve her dönemin iktidar borazanı basının sanıkları suçlayıcı seri yazılarının satır aralarını okuyarak bilgi edinebiliyoruz. “Mahkeme” hakkında yazılanlar…

PONTOS’UN ZENGİNLİĞİ VE PONTOS SOYKIRIMI

Pontos’un Zenginliğine dair Genel Bilgiler (1) Pontos Osmanlı coğrafyasının en gelişmiş bölgelerinden biridir gerek nüfusunun artısı, gerek kalkınmasından ve zenginliği açısından son derece önemli ve Pazar için üretim yapılan kapitalizme eklemlenmiş bir bölgedir. Bu nedenle aynı zamanda Pontos’taki canlı Helenizmin de kaynağıdır. Emmanuil Emmanuilidis bu canlılığın Ege sahilindeki Hellenizmle kıyaslandırılabileceğini…

PONTOS RUMLARINA YÖNELİK SOYKIRIM

13 ciltlik anıt çalışması Pontos Soykırımı Ansiklopedisi başta olmak üzere Pontos üzerine yığınla yapıtın üreticisi,  Pontos’un çalışkan ve direngen evladı Konstantinos Fotiadis’in, Türk resmî tarihinin Pontos Soykırımı’nı inkâr eden bütün argümanları çürüten ve Pontos halkına yönelik asimetrik savaşın dayanaklarını da yerle bir eden, Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım başlıklı çalışması Attila…

PONTOS SOYKIRIMININ BİR BAŞKA YÜZÜ

“Biz ancak ecnebi devletlerden çekinerek bizimle beraber yaşayan Hıristiyanları muhafaza edebildik. Ecnebi devletlerden korkmasaydık bütün Hıristiyanları, bilhassa Ermenileri, tek bir kişi bırakmayıncaya kadar katlederdik…”[i] Prens Sabahattin Giriş Bu yazıda Pontos Soykırımının bir başka yüzüne işaret edilmek amaçlanmıştı lakin eğitim bakanı Nikos Filis’in en hafif deyimle Pontos Soykırımı ile ilgili tereddütlerini…

PONTOS SOYKIRIMI EKONOMİK BOYKOTTAN… CİNAYET… POGROM… ORADAN SOYKIRIMA UZANAN GENİŞ BİR YELPAZEDE GERÇEKLEŞTİ

Hellenic Broadcasting Coperation (ERT) ile yapılan söyleşi Fani Katsikari: Jön Türk hareketi ne zaman başladı ve siyasi görüşleri neydi? Sait Çetinoğlu: Her milliyetçi harekette olduğu gibi Jöntürk Siyasi organizasyonu İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türk olmayan tıbbiye öğrencileri tarafından kuruldu, Tıp öğrencileri arasında filizlenen cemiyet, ilk açıklamasını da Ermenilerin hak talebine…

PONTOS “SORUNU” İNSANLIĞIN SORUNUDUR!

Bu yazı, 20. yüzyılın ilk büyük soykırımının bir parçası olan Pontos Soykırımına, sonuçlarına ve soykırımın sorumlularına odaklanmış olup, Adalet arayışının bir parçası olarak insanlığın sorumluluğunu dile getirmeyi amaçlar Pontos Soykırımı Pontos halkının tarihsel topraklarından kazınarak vatan kaybı ile sonuçlanan, geçen yüzyılın ilk büyük soykırımlarından biridir. Soykırım birinci Jöntürk (İttihat ve Terakki) ve…