SİVAS ALEVİ-KIZILBAŞLAR ÜZERİNE

“Yeğenim bizde Ermeni malı var olmasına var emme, biz bunu paralan alduk!” Sivas şehri Ermeni Kral Senekerim tarafından kuruldu. Sivas, Senekerim’e Van karşılığında verilmiştir. Sivas ile ilgili incelemelerde de görüldüğü gib, Sivas yoğun bir Ermeni ve Pontos’a dahil bölgelerde de yoğun bir Rum nüfus barındırmaktadır. Bunların yanında Alevi-Kızılbaş nüfusunda hatırı…