Ankara’da Soykırım 1918-19 Ermeni Basını Aravod

1918-19 yılları Osmanlı basını incelenirken İstanbul Ermeni basınının ayrıca değerlendirilmesi  gerekir. Ancak, dönemin Ermeni basını bugüne kadar yeterince önem verilmemiş ve yeterince  değerlendirilmemiştir. Ermeni basını savaş sonrasında Soykırımın işlendiği birçok yayınlar yapmış ve kamuoyuna  önemli bilgiler vermiştir. Bu gazeteler, İttihatçıların duruşmalarına dair bilgiler yanında, Soykırım sürecinde Küçük Asya’nın bir çok bölgesinde…

ANKARA RUMLARI VE ANKARA ERMENİLERİNİN ATA TOPRAKLARINDA TÜKETİLMESİ

1916 Büyük Ankara Yangınında[1] enkaz olan Aziz Klementos Kilisesi bitişiğinde[2] büyüyen[3] Androniki Karasuli Mastridu’nun Atina’da  1966 yılında yayınlanan Kayıp Vatanımdan Hatıralar (Ankara’daki Hayatım), başlıklı anılarında, 1916, yirmidokuz Ağustos pazartesi günü. Sabah henüz kalktığımızda, havada bir bulanıklık ve gökyüzünde kırmızı alevler vardı. sözleriyleanlatmaya başladığı ve Ankaralılar için unutulmaz bir yıl olan 1916’da,…