DİYARBAKIR VİLAYETİ’NİN SOYKIRIM ÖNCESİ (1914) SOSYO – EKONOMİK ÖZETİ VE SOYKIRIM – II

«Bu yurdu yalnız Ermeniler değil Geldaniler,[1] Asuriler de istiyorlar. Bunların hepsine yurt vermek lazım gelirse bize yurt kalmaz. Bizden o kadar çok fazla yurt istiyorlar.»[2] Tanrının bir lütfu olarak Savaş! Resmi tarih, Osmanlı’nın Savaşa bilinçli olarak değil, tesadüfen tekrarlar, buna göre de bir senaryo hazırlar: Alman gemilerinin Sivastopol’u bombalaması ile…

DİYARBEKİR 1915: BİR SOYKIRIM LABORATUVARI VE İKİ SOYKIRIM UZMANI; VALİ DR. REŞİT – MEBUS FEYZİ

Diyarbekır, 1915 Soykırımında bir laboratuvar işlevi görmüş ve soykırım burada bir laboratuardaki kadar incelikle uygulanmıştır. Soykırımın en önemli iki failinden biri olan Dr. Reşid[i] İTC’nin kurucularından biridir ve vilayet-i sitte’de reformları uygulayacak olan genel vali Hollandalı Westenek’in yardımcısıdır. Reşid aynı zamanda Kürdistan’ı aile  toprağı olarak gören Emir Bedirhan’ın da damadı…