Ermeni Devrimci Karekin Gözikyan ve Osmanlı Matbaa İşçileri Grevi

Ermeniler bulundukları çevrenin ticari, kültürel ve sosyal hayatına katıldıkları ve değiştirdikleri gibi siyasal hayatına da katılarak siyasal değişikliklerin aktörleri olarak önemli roller oynamaktadırlar.[1] Bu bakımdan İzmir Mesropyan koleji mezunu İsdepan Vosgan’ı (1825-1901) 1848 devriminde Paris barikatlarında dövüşürken görmek şaşırtıcı değildir. Biz bu tarihsel hatırlatmayı yaptıktan sonra, Türkiye işçi sınıfı ve…