30 OCAK 1923; NÜFUS MÜBADELESİ YOLUYLA ELEN TOPLUMUNUN TASFİYESİ

Osmanlı imparatorluğunun Arap ve Balkan eyaletleri ayrı bir ülkeler halinde bölündükten sonra uluslar arası toplu durum bir Türk devletinin kuruluşunun şartlarını da olgunlaştırmıştır[1]. Ortada kurtarılacak bir İmparatorluk da kalmadığından, İttihatçıların ardıllarının elleri daha rahattır, Türk olmayan unsurlara karşı davranışlarında sakınacak bir durumları da yoktur. Nüfus Mübadelesi yoluyla tasfiye Lozan’a gelindiğinde…